Gemeente redt Schanskerk

Samira Fiesler - 20 juni 2008
 
De kerk aan de Schans - het dorpsgezicht van Uithoorn - kan behouden blijven. (Foto: Arjen Vos, Vosfotografie)
 
 
UITHOORN - De kerk aan de Schans, de Sint Jan de Doper, lijkt gered. Na vele inspanningen van actiegroepen zoals Stichting B.O.U.D en Aktiegroep Open de kerk, heeft het gemeentebestuur donderdag 12 juni laten weten een 'reddingsplan' voor de kerk klaar te hebben. Het parochiebestuur blijft echter volhouden dat de kerk in een gevaarlijke staat verkeert.

Nadat het gemeentebestuur donderdag 12 juni met een persbericht kwam, konden veel inwoners opgelucht ademhalen. In het persbericht is te lezen dat er een reddingsplan is voor de kerk en dat het definitieve voorstel wordt uitgewerkt. Belangrijkste punt is dat de gemeente de grond van het Potgieterplein koopt waar nu De Burght staat. Met die opbrengst kan de Schanskerk deels gerestaureerd worden. De gemeente wil de aangekochte grond vervolgens een andere bestemming geven. Voorwaarde bij de verkoop is dat het parochiebestuur de opbrengst van de grond gebruikt voor de restauratie van de Sint Jan de Doper. Inmiddels zijn de Raad en het Parochiebestuur schriftelijk ge´nformeerd. Wethouder Oudshoorn heeft zich altijd sterk gemaakt voor de kerk, een monumentaal gebouw in Uithoorn. Wanneer het plan is uitgewerkt en het college heeft besloten, wordt dit openbaar gemaakt. Het kerkbestuur is minder gelukkig met de plannen.

'Aanbod gemeente bijzonder mooi'In een e-mail meldt gemeenteraadslid Katja Laugs (VVD) aan de heer Van Bemmelen van het kerkbestuur dat ze niet begrijpt waarom het kerkbestuur zo verbolgen is over de plannen, want het aanbod de grond te kopen en de opbrengst te gebruiken voor de restauratie van de kerk is bijzonder mooi. Geen enkel kerkbestuur zou het aanbod afwijzen, staat in de brief. Volgens deze brief voldoet het bestuur ook aan de eisen van het Bisdom. Natuurlijk kan de gemeente het kerkbestuur niet voorschrijven hoe het geld van de parochie besteed wordt, maar, zo stelt Laugs in de e-mail, dit geld is er zonder de hulp van de gemeente helemaal niet! Vice-voorzitter Van Bemmelen van het kerkbestuur heeft in zijn brief laten weten graag een goed gesprek aan te willen gaan omtrent de problemen. In een persbericht van het kerkbestuur wordt duidelijk gesteld dat de kerk sinds 11 juni 2008 niet meer verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid: 'De verzekeraar eiste dat voor die datum een aantal noodmaatregelen getroffen zou zijn, maar de gemeente heeft de uitvoering van de werkzaamheden tegengehouden, omdat men vindt dat onvoldoende informatie is verstrekt over de aard van de maatregelen. Dat heeft tot gevolg dat de kerk nu onverzekerd is. Omdat enkele noodzakelijke voorzieningen aan de kerk niet getroffen konden worden, kan het bestuur van de EmmaŘsparochie er iedereen alleen maar op wijzen dat er in de buurt van de kerk risico's bestaan en het zinvol is deze te mijden.'

Met andere woorden: men dient uit de buurt van de kerk te blijven, vanwege de veiligheid. De belangrijkste punten dienen in enkele gevallen met toestemming van de gemeente te worden uitgevoerd. Het laatste onderzoek omtrent de staat van de kerk, de uitgevoerde Quick Scan in opdracht van de gemeente, heeft volgens het kerkbestuur geen verandering gegeven voor de verzekeraar om het standpunt te wijzigen. Het kerkbestuur blijft er bovendien bij dat de problemen nog groter zijn dan aangetoond zijn in de Quick Scan. Het parochiebestuur blijft een waarschuwing uitgeven om niet in de buurt van de kerk te komen omdat het gevaarlijke situaties kan opleveren.

Na het nieuws van de gemeente konden de leden van Stichting B.O.U.D hun geluk niet op. In een reactie laat Ans van Muijen weten dat de politiek zich heeft uitgesproken en dat ze hoopt dat het kerkbestuur positief is over de plannen. Bovendien wil Stichting B.O.U.D. graag aan de slag om de kerk financieel te ondersteunen. Ook Anja van den Wijngaart van dezelfde stichting is opgelucht, evenals de overige leden van de groep. Anja: ,,Het is een mooie oplossing! Het is echt prachtig dat de gemeente wil bijdragen aan het behouden van de kerk! Ik ben dolblij met dit nieuws en met mij vele Uithoornaars, denk ik."

Ook de Actiegroep Open de Kerk heeft kennis genomen van het persbericht van de gemeente Uithoorn. ,,De leden van de Actiegroep zijn laaiend enthousiast over het voorstel van het gemeentebestuur", laat woordvoerder Paul Goossens weten. ,,Het gemeentebestuur laat door middel van dit plan zien dat het perfect aanvoelt wat er onder de bevolking leeft en dat met creatieve oplossingen veel mogelijk is. De Actiegroep Open de Kerk hoopt van harte dat het parochiebestuur deze unieke kans met twee handen aangrijpt om de monumentale kerk aan de Schans te herstellen, opdat vele parochianen en inwoners van Uithoorn nog tot in lengte van jaren van dit gebouw, het aanzicht van Uithoorn en het vertrouwde straatbeeld in De Schans kunnen genieten."

(Zie ook de Stelling, stemmen kan elders op deze website)