Uithoorn, 21 december 2007

Het parochiebestuur heeft op 20 december jl. besloten dat alle vieringen in de kerk St. Jan de Doper in de Schans komen te vervallen. In alle huis aan huisbladen zijn de vieringen voor de komende kerst echter nog aangekondigd en wij nemen aan dat veel mensen de vieringen willen bezoeken. De veel te laat genomen beslissing zal leiden tot kerkgangers die voor een dichte deur in de Schans komen te staan. Het parochiebestuur was al lang op de hoogte van de staat waarin de kerk verkeert en heeft verzuimd tijdig maatregelen te nemen. Veel Uithoornaars zullen dit als een teleurstelling ervaren en zullen de Kerstviering missen.

Ook voor de vrijwilligers die zoveel moeite hebben gedaan om de vieringen voor te bereiden is het een grote teleurstelling dat, drie dagen voor het Kerstfeest, bekend wordt gemaakt dat het bestuur het niet verantwoord vindt deze door te laten gaan. Aan de gevoelens van de oud parochianen in de Schans wordt volledig voorbijgegaan.

Stichting B.O.U.D. Uithoorn heeft geen vertrouwen meer in het bestuur en heeft dit dan ook meegedeeld aan het bisdom Haarlem.

Verdere mogelijkheden zijn op zon korte termijn niet beschikbaar.