Meningen: Afstoten
 
Paul Goossens reageert op een artikel in de Uithoornse Courant van vorige week over het besluit van de Emmäus parochie om de kerken De Schans en De Burght af te stoten.
Het bestuur van de Emmäus parochie heeft aan de bisschop advies uitgebracht om de twee bestaande R.K. kerken in Uithoorn af te stoten. Dit als gevolg van een stemming onder een groep geselecteerde parochianen.
De belangrijkste reden van afstoting is gelegen in de financiën. Persoonlijk vind ik het erg jammer dat niet is onderzocht of de voor restauratie van de St. Jan de Doper (De Schans, red.) benodigde middelen voor een belangrijk deel door derden (gemeente, bedrijven, particulieren) zouden kunnen worden opgebracht. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat het draagvlak voor het behoud van de St. Jan de Doper, één van Uithoorns weinige monumenten, zeer groot is.
Als de bisschop met het advies instemt is het dus zaak alsnog alles te proberen wat mogelijk is om dit monument van Uithoorn voor sloop te behoeden. Laten we er als gemeenschap in ieder geval alert op zijn dat met het gebouw niet gebeurt wat eerder met het monumentale huis van dokter Jansen gebeurde. Ook het draagvlak voor het behoud van dit pand was groot maar door louche praktijken is dit aan onze gemeenschap onttrokken. Ook de gemeente is nu aan zet om herhaling van dit debacle te voorkomen.
Paul Goossens
Uithoorn

 
woensdag, 20 juni