Actie tegen sloop kerk
UITHOORN – Voordat het straks misschien te laat is, heeft een groep vrijwilligers het Task Force kerkgebouw De Schans opgericht. Nu de twee rooms katholieke kerkgebouwen De Burght en De Schans zijn samengegaan in de Emmaüsparochie, moet er een besluit worden genomen met welk gebouw verder wordt gegaan. Door een grote groep achter zich te scharen, hoopt de Task Force een mogelijke sloop van de St. Johannes de Doperkerk tegen te gaan.
Met de oprichting van de Task Force, wil het niet zeggen dat er al een besluit is genomen of De Schans gesloopt wordt of niet. Eind februari, begin maart moet bekend worden hoe de Emmaüsparochie verder gaat, zegt bestuursvoorzitter Herman van Bemmelen. Dat kan zijn in één van de huidige gebouwen, maar ook in een nieuw gebouw. ,,Ik kan me voorstellen dat mensen zich inzetten om de twee kerktorens van De Schans te behouden,” zegt Van Bemmelen. ,,Wie weet leidt het tot het een grote geldschieter.”
Het gebrek aan financiële middelen is een mogelijke reden waarom er uiteindelijk gekozen wordt De Schans toch te slopen. Onlangs is bekeken wat de staat van de twee kerkgebouwen is. Het blijkt dat voornamelijk aan De Schans het nodige restauratiewerk moet gebeuren.
Annie Hoogervorst, vrijwilliger van de Task Force, is zeer tevreden met de aandacht die De Schans op dit moment krijgt. RTVNH heeft maandagavond een item over het actiecomité uitgezonden en roeivereniging Michiel de Ruyter heeft zich al als sponsor aangemeld.
Van een enquête die onlangs onder duizend huishoudens is verspreid, zijn er inmiddels 750 geretourneerd. Daaruit blijkt dat negentig procent van de respondenten de kerk wil behouden.
De Task Force vindt dat het kerkgebouw De Schans gezichtsbepalend voor Uithoorn is. ,,Er zijn nog maar weinig oude gebouwen in Uithoorn,” zegt Hoogervorst. ,,Maar ook vanwege de culturele en architectuurhistorische waarde vinden wij dat De Schans niet gesloopt mag worden. Door de enquête merk je dat er veel mensen achter ons staan. We zullen deze resultaten voorleggen aan de burgemeester, de wethouder Ruimtelijk Ordening en het bisdom, in de hoop dat het iets uithaalt.”
woensdag, 10 januari