College voor behoud kerk aan Schans
UITHOORN – Burgemeester en Wethouders streven naar behoud van de rk kerk St. Jan de Doper aan de Schans. Met deze insteek laat het college onderzoek doen naar mogelijkheden voor herontwikkeling van de locaties van de huidige twee rk kerken: de Schans en De Burght. Daarbij wordt ook de mogelijk van herbestemming van de gebouwen meegenomen.
Het bestuur van de Emmaüsparochie heeft eerder dit jaar aan de gemeente kenbaar gemaakt de St. Jan de Doper aan de Schans en De Burght aan het Potgieterplein te willen afstoten en te slopen. De parochie wil beide kerken samenbrengen in één nieuw gebouw.
De gemeente kreeg bij het verzoek om mee te werken aan de sloop tevens de vraag welke randvoorwaarden zij aan de herontwikkeling van beide locaties verbindt. Het college heeft dit verzoek vertaald in een projectopdracht, die een externe deskundige samen met de gemeente gaat uitvoeren.
Het onderzoek moet antwoord geven op de mogelijkheden en onmogelijkheden voor herontwikkeling van beide kerklocaties dan wel herbestemming van de gebouwen. Belangrijkste uitgangspunt voor het college is behoud van het kerkgebouw en de parochiewoning aan de Schans, die beide een monumentale status hebben en mede het karakteristieke beeld van het dorpscentrum van Uithoorn bepalen.
Wethouder Monique Oudshoorn heeft het parochiebestuur op de hoogte gebracht van de inhoud van de projectopdracht en het uitgangspunt van B en W om het karakteristieke beeld van het dorpscentrum te behouden. De gemeente verwacht komende zomer met uitkomsten van het onderzoek te kunnen komen.
 
woensdag, 12 december