02 juni 2008
Persbericht
Naar aanleiding van de rapportage van de quick scan die door de gemeente Uithoorn is uitgevoerd naar de stand van onderhoud van de Sint Jan de Doper aan de Schans, laat Stichting B.O.U.D. Uithoorn het volgende weten.
In het Witte Weekblad geeft wethouder Jeroen Verheijen aan dat de uitslag is besproken met het bestuur van de Emmausparochie. De uitslag bevat volgens het parochiebestuur geen nieuws. Het komt wel overeen met rapporten die het voormalige bestuur van de Sint Jan de Doper al had.
Uit contact van onze Stichting met het parochiebestuur blijkt dat de uitslag geen verandering heeft gebracht in het ingenomen standpunt dat de kerk gesloopt moet worden. Positief is dat er op vragen onzerzijds een uitvoerig antwoord is gegeven. De parochianen zullen in de volgende Emmaus-informatie ook worden geďnformeerd, ondanks de bewering dat de parochianen direct geďnformeerd zouden worden, zodra er nieuws is. Dit is bepaald géén nieuws?!
De Stichting B.O.U.D. Uithoorn vindt het wel goed nieuws dat de kerk geen gevaar oplevert voor de omgeving en dat herstel goed mogelijk is. Het is niet te begrijpen dat er geen geld zou zijn voor restauratie van de kerk, maar dat men wel een nieuwe kerk wil bouwen. Alsof dat veel goedkoper zou zijn! De kosten van de restauratie zijn dermate hoog opgevoerd dat bij het opstellen van de rapporten de heer Van Luinen zich heeft teruggetrokken. Hij was goed op de hoogte van de toestand van de kerk en kon zich niet vinden in de kostenopstelling. Op basis van deze rapporten is de keuze voor een nieuwe, derde kerk gemaakt. De heer H. Röling, die jarenlang het dagelijkse onderhoud regelde, werd gepasseerd en de heer W. Röling werd gevraagd die taak over te nemen. Echter niet voor lang, hij hield de eer aan zichzelf en bedankte. Al spoedig bleek dat de kerk hoe dan ook weg moest. Op dit moment wordt het plein voor de kerk als opslag voor bouwmateriaal gebruikt op een wijze die schade aan de fundering zal veroorzaken. De ramen zijn geblindeerd en de kerk wordt niet gelucht wat schimmel zal veroorzaken. De pastorie moest dringend leeg en is nu onbewoond.
Het bestuur heeft hele en halve onwaarheden gebruikt ten aanzien van de kerk, de vele vrijwilligers en de Stichting B.O.U.D. Uithoorn. Of het nu de monumentenstatus, de Open Monumentendag, het verkrijgen van de gebruiksvergunning, de plotselinge sluiting voor de Kerst, de verzekering of de vliegende leien betreft.
Blijft de vraag waarom de kerk persé gesloopt moet worden in het jaar van het religieus erfgoed, indien er geen belang bij is de kerk als parochiekerk te gebruiken. De kerk kan een tweede leven krijgen als huisvesting van de bibliotheek in het ene deel en het andere deel als ontmoetingsruimte. Wij willen de kerk onderbrengen in een stichting; er hebben zich al vrijwilligers bij ons gemeld die in het bestuur zitting willen nemen.
Wij als Stichting B.O.U.D. Uithoorn blijven ons inzetten voor het behoud van de kerk!!!