NIEUWSBRIEF

 

 

Stichting
B.O.U.D. Uithoorn

Behoud Ons Unieke Dorpsgezicht!

 

 

 

Bankrek.nr. 12.10.24.636

 

 

 

task force kerkgebouw de schans richt ‘Stichting B.O.U.D. Uithoorn’ op

Naar aanleiding van de uitslag van de gehouden enquête onder de inwoners van Uithoorn en Amstelhoek (97% wil het kerkgebouw behouden, waarvan 71% met behoud van kerkfunctie), is op maandag 12 maart 2007 bij de notaris de oprichtingsakte getekend van bovengenoemde stichting voor het behoud van het kerkgebouw in de Schans, het dorpsgezicht van Uithoorn.

 

Comité van Aanbeveling

Met trots kan worden gemeld dat onderstaande personen achter het doel van de Stichting staan. Ook zij vinden het belangrijk dat de Schanskerk met de prominente kerktorens in het dorpscentrum behouden blijft. Wij willen ze hierbij nogmaals danken voor hun toegezegde steun en wij hopen dat we met elkaar in staat zijn het kerkgebouw te restaureren en voor de toekomst te behouden.

F. Borstlap (huisarts), P. Bots (huisarts), ds. W.J. Eeltink (emeritus predikant), Th. Groot (oud-voorzitter KNA),

mr. H.G. Holsteijn (notaris), drs. J.A.M. Kouijzer (voorheen pastor parochie St. Jan de Doper),

W.J.A.M. van Rooijen (oud-directeur P.A. van Rooijen), mr. J.W. Verhoef (advocaat)

 

SPONSORS

De kerk behouden, betekent restaureren. Er is dus geld nodig! Verschillende inwoners van Uithoorn en Amstelhoek hebben hun steun reeds toegezegd bij het bereiken van ons doel. Ook de adverteerders op de achterzijde van dit pamflet staan achter onze ‘acties’ en wilden graag hun bijdrage leveren.

Nu het bankrekeningnummer bekend is, kunnen ook de mensen die bij het eerder ingevulde enquêteformulier hun financiële steun hebben toegezegd of degenen die de Stichting nu al een warm hart toedragen, een bedrag overmaken.
Het bankrekeningnummer is: 12.10.24.636 t.n.v. Stichting B.O.U.D. Uithoorn. Word donateur, ‘10tjevriendje’ (door 10 euro te storten word je vriend van De Schans kerk) of  lid van de ‘Club van Duizend’ (door 1000 euro of meer over te maken wordt je naam, indien je dit op prijs stelt, opgenomen in een speciaal ‘Club van Duizend’-boekje) van Stichting B.O.U.D. Uithoorn! Wij hopen dat heel veel mensen mee doen, tenslotte willen we met z’n allen het dorpsgezicht behouden. Doet u ook mee? Wij danken u bij voorbaat heel hartelijk voor uw gift! Heeft u hier vragen over, neemt u dan contact op met de heer H. Goossens (tel. 0297 531274).

 

HET LAATSTE NIEUWS VAN STICHTING B.O.U.D. UITHOORN

Stichting B.O.U.D. Uithoorn is aangesloten bij de Task Force Toekomst Kerkgebouwen. Zij zetten zich niet alleen voor ons, maar ook op landelijk niveau in om het religieus erfgoed te behouden. Een bezoekje aan hun website is absoluut de moeite waard: www.toekomstkerkgebouwen.nl.

Als u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten van Stichting B.O.U.D. Uithoorn, kijk dan op www.kerkdeschans.nl. Hierop staat het laatste nieuws. Maar houdt u ook vooral de media in de gaten.

 

BELANGRIJKE DATA

Op 4 en 5 juni a.s. liggen van 19.00–21.00 uur de rapportages (kostenplaatje plus toekomstvisie van het kerkgebouw) van het parochiebestuur  ter inzage op beide pastorieën. Naar aanleiding hiervan zal er 6 juni a.s. van 19.30–21.30 uur een bijeenkomst in R.K. scholengemeenschap Thamen zijn om hierover vragen te stellen. Houd deze avond dus vrij.

 

OPROEP

Op de ingevulde enquêteformulieren waren gegevens van degenen die ons hulp wilden bieden vaak niet volledig, waardoor we helaas geen contact op konden nemen. Wilt u (alsnog) telefonisch contact met ons? Dat kan, via mevrouw A. Hoogervorst (tel. 0297 593350) of mevrouw A. van Muijen (tel. 0297 525556); schriftelijk: Secretariaat Stichting B.O.U.D. Uithoorn, Zijdelveld 35, 1421 TJ Uithoorn of per e-mail: taskforcekerkgebouwdeschans@live.nl

 

 

Editie Uithoorn/Amstelhoek, mei 2007