STICHTING
B.ehoud  O.ns U.nieke D.orpsgezicht UITHOORN

Zijdelveld 35 - 1421 TJ  Uithoorn

  KvK: 34269381 - Bankrek.nr. 12.10.24.636

 

 

 

 

 

Geacht College, dames en heren van de Raad,

 

Ik ben Ans van Muijen en voorzitter van de Stichting B.O.U.D, die streeft naar behoud van de kerk en de pastorie in de Schans.

Nu het aanzien van Uithoorn op de agenda staat, zou ik u willen verzoeken voor het gemak te spreken van ‘Uithoorn, van kerk tot kerk.’ Het is toch niets als het aanzien vanaf de Amstel fraai is en daarachter is het 3 keer niks.

 

Voor de kerk in de Schans is het volgende van belang:

  • Het behoud van de kerk is het meest gediend met het gebruik waar het voor bestemd is, voor vieringen.
  • Ook de bisschop is van mening dat het monument een verplichting van de overheid is, als het om behoud gaat. Ik heb een kopie van zijn mening voor wie daarin geďnteresseerd is.
  • De inwoners hebben aangegeven dat zij in meerderheid de kerk beeldbepalend vinden.
  • Met twee medewerkers van Heemschut hebben wij de kerk bekeken en hun mening was dat de kerk zeker het behouden waard was. Het unieke orgel is daarvoor een extra argument.

 

De bouwkundige staat van de kerk is bekeken en de torens hebben nu restauratie nodig, de rest kan gefaseerd geschieden.

De verhalen dat er gevaar is voor stenen die uit de torens vallen en stukken plafond die naar beneden komen, hebben een flinke baard; In de oorlog zei de pastoor al tegen de Duitsers dat de klokken niet uit de torens konden zonder gevaar voor de omwonenden. En mooi dat ze bleven hangen.

 

De kosten van de restauratie van de torens is door het parochiebestuur berekend en zijn bekend. Het voorwerk is al klaar. Ongeveer de helft van het bedrag zijn overheadkosten. Op materiaal is niet veel te besparen, maar wel op de overhead.

 

Tenslotte moeten we niet beginnen bij wat weg is, maar bij behouden wat er nog is aan waardevolle elementen in ons dorp.

Ik voel mij altijd ongemakkelijk wanneer mensen zeggen dat het in Mijdrecht gezelliger is dan in Uithoorn en van deze gevoelens kunt u de Amstelhoekers verlossen. Bekijk het dorp van kerk tot kerk en van Marktplein tot Thamerlaan!

 

Na de omlegging van de N201 is dit uw kans!

 

 

 

www.kerkdeschans.nl  e-mail: taskforcekerkgebouwdeschans@live.nl