maart / april 2008; huidige situatie:
kerkplein wordt gebruikt als bouwopslag voor nieuw gebouw naast de kerk.