Zonder kerkgebouw gaat het unieke dorpsgezicht van Uithoorn verloren!

Stichting B.O.U.D. Uithoorn blijft vechten tegen eventuele sloop!

Ondanks het advies van het parochiebestuur aan de bisschop dat beide kerkgebouwen gesloopt moeten worden, blijft Stichting B.O.U.D. Uithoorn zich inzetten voor het behoud van het kerkgebouw in de Schans. Het is zonde om het gebouw te slopen. Dat willen we niet laten gebeuren. Als er genoeg mensen achter ons idee blijven staan en geld storten kunnen we de sloop van het kerkgebouw misschien tegenhouden. Steun ons, zodat het historische en gezichtsbepalende gebouw van Uithoorn niet verloren gaat.

In 2009 heeft het parochiebestuur getracht om het kerkhof aan het Zijdelveld te ontdoen van de daar aanwezige stenen en andere ornamenten. In hun visie dienen deze nergens meer voor en zijn de bezoeken van nabestaanden niet meer nodig. Omdat er asbest werd gevonden, heeft de gemeente het opruimen stopgezet. In reactie hierop hebben nabestaanden geprobeerd voor het kerkhof de monumentenstatus te verkrijgen. Dit is afgewezen door de gemeente Uithoorn. In 2011 zijn door het parochiebestuur nieuwe pogingen gedaan om het kerkhof te vernielen. Stichting B.O.U.D. heeft het initiatief genomen om dit te voorkomen en hiervoor een vereniging opgericht. Voor verdere informatie hierover, zie link ‘Zijdelhofje’.