Uithoorn Uithoorn Uithoorn Nederlands Sitemap Site-info Contact
 

Tijdelijke voorzieningen ‘Schanskerk’

 
30 september 2008
De gemeente Uithoorn heeft ingestemd met de door het parochiebestuur voorgestelde tijdelijke voorzieningen aan het kerkgebouw aan Schans 14. Het gaat hier om vergunningvrije werkzaamheden.

 

De tijdelijke voorzieningen worden met respect voor het gebouw aangebracht en zijn gericht op de toekomst. Na het treffen van de tijdelijke voorzieningen kan het parochiebestuur voor het gebouw een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

De tijdelijke voorzieningen zullen vanaf 6 oktober 2008 worden aangebracht en bestaan uit:

Afhankelijk van het weer duren de geplande werkzaamheden een tot twee weken.

De staat van de twee torenvanen wordt in aanwezigheid van een toezichthouder van de gemeente, via een hoogwerker geďnspecteerd. Afhankelijk van de technische staat van deze vanen zal worden besloten of er al dan niet sprake is van gevaar. Bij een gevaarlijke situatie zal worden bezien hoe deze te verhelpen is.

Het gemeentebestuur zal in de komende periode in samenspraak met het bisdom onderzoek doen naar de mogelijkheden tot herontwikkeling van de locatie. Hierbij geldt  als belangrijkste voorwaarde het behoud van het beeldbepalende karakter van kerkgebouw en pastorie.