Op de website van gemeente Uithoorn (www.uithoorn.nl) staat het volgende:

 

 

Bouwkundige staat kerk aan de Schans - Quick scan geeft inzicht

22 mei 2008
 
Het college van B&W heeft op 20 mei de quick scan over de bouwkundige staat van het kerkgebouw aan de Schans – St. Jan de Doper – besproken. De quick scan moest vooral antwoord geven op de onrust over de veiligheid rondom de kerk. De conclusies in het rapport zijn duidelijk: achterstallig onderhoud echter geen direct gevaar.

 

De quick scan is uitgevoerd door Onderzoek en Ontwikkeling Monumenten (O.O.M.). Zij stellen dat de St. Jan de Doper veel schade vertoont als gevolg van achterstallig onderhoud. Ook geven zij aan dat de schade overwegend goed te herstellen is. ‘De torens vertonen de meeste technische gebreken. In vergelijking met eerder uitgevoerde bouwkundige opnames lijken de scheuren als gevolg van zettingen stabiel. Gezien de huidige omvang van de schade en de progressie die het in de laatste jaren heeft ondervonden is de inschatting dat de torens vooralsnog niet op instorten staan.’  Bovendien geven zij aan: ‘De torens zijn constructief goed te herstellen.’

Over het leien dak zegt  O.O.M. in de rapportage: ‘Het repareren van de gootlijsten en de slechtste stukken in de daken zou, in afwachting van de totale restauratie, het risico van vallende leien grotendeels wegnemen.’

Vervolg traject

De quick scan is met het kerkbestuur overlegd en besproken. Het is aan de eigenaar van het gebouw wat hij met de conclusies uit de quick scan op dit moment wil doen. De gemeente heeft aangegeven dat het rapport van O.O.M. als bijlage bij de openbare besluitenlijst voor alle belangstellenden beschikbaar is. U kunt het rapport inzien via deze link.