Reddingsplan voor kerk aan de Schans
- Gemeente maakt denkwijze openbaar

17 juni 2008
 
Het college van Burgemeester en wethouders heeft in grote lijnen een reddingsplan voor de St. Jan de Doper; de kerk aan de Schans. Een voorstel wordt nu voorbereid, zodat het college hierover een besluit kan nemen. Het voorstel omvat beide kerken van de R.K.Parochie Emmaüs. De gemeente koopt de locatie Potgieterplein, waar nu nog de kerk de Burght (Allerheiligst Sacrament) staat, voor herontwikkeling met als voorwaarde dat de financiële vergoeding wordt ingezet voor het behoud en onderhoud van de kerk aan de Schans.

 

Wethouder Monique Oudshoorn heeft altijd het behoud van de kerk aan de Schans inclusief de pastorie bepleit. Het zijn gemeentemonumenten en beeldbepalende ‘elementen’ van het dorpscentrum van Uithoorn. De gemeente heeft het reddingsplan in grote lijnen mondeling voorgelegd aan het parochie bestuur en de Raad is schriftelijk geïnformeerd. Aan de verdere uitwerking wordt nog gewerkt. Zodra de belangrijkste elementen op papier staan en het college een besluit heeft genomen, zullen ook deze documenten bekendgemaakt worden.