Uitslag enquête behoud dorpsgezicht

 

Voorwoord

Voor u ligt het rapport met de uitslag van de enquête van de Task Force Kerkgebouw De Schans. Hieraan hebben veel mensen meegewerkt en we zijn met name dank verschuldigd aan de belangeloze medewerking van veel betrokkenen.
Zonder uitputtend te zijn willen wij toch degenen noemen die ze in korte tijd verspreid hebben door heel Uithoorn en de Amstelhoek en de winkeliers die bereid waren bussen te plaatsen waar de reacties in konden. 
Niet alleen de contacten met dhr. R. Wolters van de landelijke Task Force Toekomst Kerkgebouwen, die ons inspireerde bij het maken van de enquête (hun interessante website www.toekomstkerkgebouwen.nl is een bezoekje waard), maar ook de opmerkingen uit onze eigen omgeving waren een stimulans om de Task Force op te starten.
In het bijzonder vermelden we hier ook de illustrator dhr. Straman van het boekje "Rondje Zijdelmeer", van wie wij een tekening gebruikten, waardoor het enquêteformulier er zo mooi uit kwam te zien.
Last but not least bedanken wij alle mensen die de moeite hebben genomen het formulier in te vullen en in te leveren. 

 

 

Uitslag van de enquête

Dat het gebouw in de Schans leeft onder de Uithoornaars is duidelijk geworden door de enorme respons op de enquête.  Van de 10.000 verspreide formulieren en diezelfde enquête in de krant zijn er ruim 1.200 terugbezorgd.

 

Het doel van Task Force Kerkgebouw De Schans:

 

Het kerkgebouw aan De Schans bepaalt het gezicht van Uithoorn. Deze kerk heeft al veel betekend voor talloze mensen in Uithoorn en omgeving. Het kerkgebouw is het hart van het dorp, een baken in het landschap. Niet alleen vanwege het belang voor de identiteit van ons dorp maar ook vanwege de indrukwekkende architectuur  en cultuurhistorische waarde, mag het kerkgebouw niet gesloopt worden!

Nu zich het feit voordoet dat het functioneren van het kerkgebouw door samenvoeging van parochies mogelijk overbodig wordt, is het tijd om aan te geven dat dit niet het slopen van de kerk mag betekenen! De Task Force Kerkgebouw De Schans wil de Uithoornse bevolking mobiliseren om het behoud van het kerkgebouw in de toekomst te verzekeren.

 

 

 

Begin december 2006 is de enquête BEHOUD DORPSGEZICHT in de krant verschenen. Daarna zijn er nog 10.000 enquêteformulieren verspreid door heel Uithoorn en de Amstelhoek (dit omdat de mensen uit de Amstelhoek parochianen zijn van de Schans en zich zeer betrokken voelen bij Uithoorn). Deze enquête is gemaakt om het draagvlak te peilen onder de Uithoornaars en Amstelhoekers.

Uit de krant en van de 10.000 formulieren zijn er na 11 januari 2007 1.228 ingevulde enquêteformulieren geteld. Dit betekent een respons van ruim 12%. Hieronder leest u de uitslag.

 

1. Vindt u dat het kerkgebouw van De Schans een belangrijk deel van het gezicht van Uithoorn bepaalt?

 

ja

      1.196

     97,4%

nee

21

  1,7%

weet ik niet

5

  0,4%

niet ingevuld

6

  0,5%

CONCLUSIE

Dat het behoud van het kerkgebouw (met behoud van kerkfunctie) enorm leeft bij de inwoners van Uithoorn en de Amstelhoek blijkt uit de enorme respons die ook ons verrast heeft. Dit geeft ons de inspiratie om ons in te zetten voor het behoud van het gebouw. Hoe dit zal verlopen zullen we moeten ervaren, maar tot op heden is de steun, ook uit onverwachte hoek buitengewoon groot. Het maken van nieuwe plannen kan nu een aanvang nemen en de idee´┐Żn daarover zijn dermate groot dat de Task Force voorlopig niet stil kan zitten: ONZE KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE!!