Stichting Behoud Ons Unieke Dorpsgezicht
Antonio Vivaldistraat 5 B44
1083 HP Amsterdam

E-mail: secretaris@stichtingboud.nl

RSIN: 8177.32.317

Bestuur
- Voorzitter: Ans van Muijen
- Secretaris: Patrick Sindelka
- Penningmeester: Hans Goossens
- Algemeen bestuurslid: Paul Goossens

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.