BOUD zet zich in voor Schans

UITHOORN – Om het behoud van kerkgebouw De Schans kracht bij te zetten, heeft Task Force Kerkgebouw De Schans ‘Stichting BOUD Uithoorn’ in het leven geroepen. De stichting is maandagmorgen, met de ondertekening van de akte bij notarispraktijk Amstelhoorn, een feit geworden.

,,Stichting BOUD gaat zoeken welke activiteiten kunnen worden georganiseerd om geld binnen te halen," zegt Annie Hoogervorst, een van de drijvende krachten achter de Task Force. ,,Volgende week gaan we met het bestuur rond de tafel zitten om te bepalen wat voor activiteiten we kunnen ondernemen. De reden waarom we een stichting hebben opgericht, heeft er mee te maken dat je anders niet eens een rekening kunt openen."

Geld is nodig om het onderhoud aan de kerk te bekostigen. Het gebrek aan financiële middelen is namelijk een mogelijke reden om het gebouw De Schans te slopen. Uit een recent onderzoek blijkt dat aan het gebouw het nodige moet gebeuren. Er is één meevaller: volgens Hoogervorst is de fundering in orde.

Begin dit jaar zijn de twee roomskatholieke kerken De Schans en De Burght samengegaan in Emmaüsparochie. Het parochiebestuur heeft tot op heden nog niet besloten wat er met de gebouwen gaat gebeuren. ,,Het loopt allemaal nog niet zo lekker," refereert Hoogervorst aan het te nemen besluit. ,,Natuurlijk, het is ook heel moeilijk en helemaal geen leuke klus. Er werd gezegd dat er in april of mei meer duidelijkheid zou komen, maar we hebben er tot op heden niks van gehoord."

BOUD staat voor Behoud Ons Unieke Dorpsgezicht. Een leus die de voorzitter van Task Force Toekomst Kerkgebouwen eveneens ondersteunt. In een brief aan het college meldt Frank Petter: ‘De kerk heeft volgens het Cuypersgenootschap de waarde van een rijksmonument en hierin kunnen wij ons geheel vinden’. Dit wordt echter betwist door Peter Schat van Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel. Volgens hem wordt de monumentale waarde juist overschat, omdat er in de loop der jaren zoveel aan de kerk is gesleuteld.

Stichting BOUD maakt binnenkort bekend welke activiteiten zij gaat ondernemen.