SAMENKOMEN voor MARIA IN DE MEIMAANDMei is van oudsher de maand die gewijd is aan de maagd Maria. Als Moeder Gods is zij de belangrijkste vrouw in het christendom. Ook in de islam is zij als Miriam een hoofdfiguur.

Rond dit thema organiseren Stichting B.O.U.D. Uithoorn en Actiegroep ‘Open de Kerk’ op 21 april a.s. om 20.00 uur een bijeenkomst. In buurthuis ‘Ons Streven’, Engellaan 3, Amstelhoek, zijn alle parochianen van voorheen de Sint Jan de Doper parochie van harte welkom. Op deze avond zal diaken J. Snoek ons meenemen op reis langs het leven van Maria en de plaats die zij in het christendom inneemt.

Uit de evangeliën blijkt dat zij de persoon is die als moeder van Jezus hem het meest nabij was. De plaats van de vrouw was in die tijd een andere dan nu en kerkelijke overheden hebben geworsteld met de vraag hoe haar te plaatsen. Denk maar aan de vele dogma’s die aan haar zijn gewijd. Zij was maagd en moeder, zij is zonder erfzonde ontvangen, zij is met lichaam en ziel ten hemel opgenomen. En een dogma is een wet: je hebt het maar te geloven! Heeft Sint Jozef één kerkelijke feestdag, Sint Jan de Doper twee, Maria heeft er meerdere. De vele bedevaartplaatsen aan haar gewijd, duiden op het vertrouwen dat mensen in haar stellen; door haar bemiddeling gebeuren wonderen.

Het Marialof wordt in de Schans niet langer gevierd, daarom zullen wij in deze avond met diaken Snoek ons geestelijk voorbereiden op een intense manier. Zo zal voor de aanwezigen de maand mei toch een maand worden waarin er op een frisse manier en met meer kennis van zaken met en tot Maria gebeden kan worden voor de katholieken in Uithoorn en Amstelhoek.

Mocht u problemen hebben met vervoer, dan kunt u bellen met mevrouw A. van Muijen (tel. 525556). Zij zal ervoor zorgen dat u gehaald en gebracht wordt.