'De beslissing over de kerken is eenzijdig'

Parochianen protesteren

 

Door: SAMIRA FIESLER

UITHOORN - De kerk aan de Schans, Sint Jan de Doper, blijft onderwerp van gesprek. Een groot aantal parochianen van de kerk, evenals vele inwoners, zijn het niet eens met de beslissing dat de kerk gesloten wordt en er een nieuwe kerk komt voor de Emmausparochie. Oud-bestuursleden en huidige parochianen zijn van mening dat de rapporten over de staat van de twee kerken, De Schans en De Burght, wel kloppen, maar in het geval van De Schans veel te negatief zijn voorgesteld.

Toos van Egmond zat voorheen in het parochiebestuur van de Schans, evenals Henk van Luinen, die acht jaar lang in het bestuur zat en tevens lid was van de bouwcommissie. Thea Samsom en Astrid Zijlstra behoren tot het secretariaat van de parochie. Deze vier mensen vertegenwoordigen een groep van honderden parochianen en inwoners van Uithoorn die niet willen dat de kerk aan de Schans - 'het gezicht van Uithoorn' - verdwijnt.

Toos vertelt: ,,De beslissing de kerken te sluiten en een nieuwbouwkerk te betrekken, is zonder echt onafhankelijk onderzoek genomen. Het kerkbestuur heeft er steeds op aangestuurd dat de kerken gesloten worden. Alle initiatieven om de kerk aan de Schans te behouden, zijn steeds afgehouden of naar de prullenbak verwezen."

,,Het begon allemaal in april 2005. Dit zijn keiharde en eerlijke gegevens die niet bij de mensen bekend zijn. De gegevens zijn extra gecheckt bij de inmiddels afgetreden voorzitter. In april 2005 is er in opdracht van het bisdom een onderzoek gestart naar de Sint Jan de Doper, of deze in de toekomst kan fungeren als moederkerk voor beide parochies. In diezelfde maand heeft mevrouw Den Hollander, voorzitter van De Burght, via een interview bij Rick FM laten weten dat De Burght in de toekomst zou sluiten. Ze zei dit om de mensen een hart onder de riem te steken. In april 2005 was er plotseling een bestuurswisseling bij De Burght en mevrouw Den Hollander trad af om plaats te maken voor Jules Bosma. Daarna is er veel overleg achter gesloten deuren geweest waar het bestuur van De Schans werd buitengehouden."

Ondertussen werd het onderzoek naar de renovatie van de kerk aan De Schans voortgezet en werden er al sommige dingen aanbesteed. In november 2005 kwam de mededeling in beide kerken dat deze zouden sluiten. Henk vervolgt: ,,Er zijn twee onderzoeken geweest over de bouwkundige staat van de kerk en de parochianen zijn bekogeld met cijfers die niet kloppen. Die getallen zijn op een hoop gegooid, want het onderhoud kan over meerdere jaren worden uitgesmeerd en wanneer echt alleen het noodzakelijke wordt gedaan, zien de cijfers er anders uit. Een bedrag dat is uitgetrokken voor het plafond is discutabel. De fundering van de kerk is in prima staat gebleken en er is geen houtrot."

Volgens de afgevaardigden heeft het nieuwe kerkbestuur dus al lang van tevoren bewust aangestuurd op deze nieuwbouwkerk.

,,Al voor de rapporten er waren, werd er gepleit voor een nieuwe kerk", zegt Toos. ,,Na de fusie, waaraan De Schans volledig heeft meegewerkt, moest er een nieuw bestuur komen. Er werd een personele unie opgericht en in deze groep zijn mensen aangesteld die elkaar kenden van De Burght en van het dekenaat. Voor ons twee onbekende heren werden erin opgenomen om de belangen van De Schans te behartigen. Wij mochten geen personen aandragen, wat wel ons recht was."

Daartegen is ook actie gevoerd.

Thea gaat verder: ,,Bovendien is de samenvoeging van de parochies goed verlopen, maar het secretariaat van De Schans heeft minder verantwoordelijkheden, die zijn overgenomen door De Burght."

Er is een gesprek geweest waarin het standpunt van De Burght duidelijk naar voren kwam en waarin toen al in de richting van een nieuwe kerk werd gedacht door de personele unie. Personen die opkwamen voor De Schans, werden geweigerd. Van een evenredige verdeling in de personele unie is nooit sprake geweest. In dat jaar zijn de mensen van De Schans aan het lijntje gehouden en gemanipuleerd. Zo is het besluit voor een nieuwe kerk tot stand gekomen. Daarnaast is er een feit bekend dat niet bij alle parochianen bekend is.

,,Er is geld", gaat Henk verder. ,,Er is een stuk grond aan het Zijdelveld dat verkocht zou kunnen worden. Daarmee kan veel gedaan worden voor de kerk. Bovendien zijn er legaten van overleden parochianen die wensten dat het geld ten goede kwam aan de Schanskerk."

Astrid voegt toe dat elke actie wordt tegengehouden door het kerkbestuur. ,,Een actie van stichting BOUD waarbij we geschonken stormlampjes mochten verkopen, werd door het bestuur afgewezen. En het vreemde was ook dat alleen mensen die waren mee geweest om kerken te bezichtigen, uiteindelijk mochten meestemmen. Ik kan me zo voorstellen dat mensen die helemaal geen nieuwe kerk willen, ook niet zijn meegegaan om andere kerken te bekijken."

Toos is wel een keer meegegaan, maar is van mening dat er van de bekeken kerken geen was die, vergelijkbaar met de Schanskerk, was opgeknapt en behouden. Henk was lid van de bouwcommissie, hielp mee aan het rapport, maar is opgestapt vanwege een gevoel van onmacht: ,,Het lijkt haast wel of alles van tevoren al besloten was; we hadden er helemaal geen inbreng meer in. Het rapport klopt wel, maar het is een beetje naar één kant belicht. Het lijkt wel of ze de Schans kerk langzaam uitdrogen."

Toos is het daar roerend mee eens. ,,Stichting BOUD wordt tegengewerkt, maar wij parochianen ook. Inwoners worden aan alle kanten ontmoedigd door het kerkbestuur om iets te ondernemen en dat terwijl we zo'n fijne, drukbezochte kerk hadden, vooral bij speciale gelegenheden. Het is de oudste kerk van het dorp en het is een kwalijke zaak dat er nu mensen zijn die minimaal bij de kerk betrokken zijn, bepalen wat er gaat gebeuren."

Thea is van mening dat inwoners van deze gang van zaken best op de hoogte mogen zijn: ,,Het nieuwe bestuur heeft vanaf november 2005 al aangestuurd op het sluiten van de kerk, er zijn bepaalde bestuursleden gekozen en anderen zijn geweigerd, maar wij vinden dat het tijd is voor actie."

De parochianen zouden het liefst terug willen naar de periode 2005, toen het onderzoek startte naar De Schans als moederkerk. Dat was de opdracht die van het Bisdom moest worden uitgevoerd. In de kerk aan De Schans worden bijna geen vieringen meer gehouden en ook de kerstviering kan er niet meer doorgaan. Terwijl dat volgens Toos ondenkbaar is. Voor meer informatie en actie kan men terecht bij mevrouw Samsom, telefoon 0297 563020.

Bron: Witte Weekblad Uithoorn/De Kwakel, week 33, donderdag 16 augustus 2007