Uithoorn, 12 mei 2009Op deze mooie avond in april zijn een kleine 50 mensen afgekomen. In de sfeervolle zaal heeft de heer J. Snoek het verhaal van het leven van Maria verteld zoals dat in de bijbel is opgenomen. Aanvankelijk werd zij nauwelijks genoemd en de Maria-verering is veel later ontstaan. Uitgebreid werd het ontstaan en het gebruik van de rozenkrans behandeld. De bedevaartplaatsen waar Maria verschenen is en boodschappen gaf voor de mensen in problemen was ook onderdeel van de presentatie.

Na de pauze hebben wij gesproken over de relatie tussen de nieuwe Emma├╝sparochie en de vrijwilligers en de parochianen van St. Jan de Doper. Aangezien het bestuur geen contact zoekt en geen overleg wil, hebben wij gezocht naar mogelijkheden om elkaar als parochianen te kunnen ontmoeten. Wij zullen toch samen in de toekomst als Uithoornaars en Amstelhoekers ons geloof willen beleven in de ene katholieke kerk die ons dorp dan nog rijk is. Het zal een lange en moeilijke weg zijn, daar waren veel aanwezigen wel van overtuigd. Maar wij mogen nooit opgeven om positief met elkaar en de andere kerkgangers (van de Burght) om te gaan. Laten wij maar hopen dat het Bisdom niet te lang werk heeft met een definitief besluit rond de toekomst van katholiek Uithoorn.

Wij zullen dergelijke avonden blijven organiseren omdat de behoefte aan onderling contact erg groot is.